Цени на Адвокатски Услуги

Цените на адвокатските услуги на кантората се предоставят спрямо НАРЕДБА № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и са съобразени с Вашите конкретни нужди и правни казуси.

Свържете се, за да получите цена за консултация и решаване на Вашия правен казус.

Запиши час за консултация

Направи запитване онлайн