Запор на заплата

кога има запор на заплата

Състоянието на запор на заплата / пенсия възниква при влязло в сила принудително изпълнение.

Едно от първите действия на съдия изпълнителните при наличие на принудително изпълнение е именно залагането на запор върху заплатата / пенсията на длъжника.

Запор се налага не само върху заплатата, но и върху всякакви други парични възнаграждения.

Размерът на запора варира в зависимост от размера на възнагражденията, които получава лицето, деца, за които се грижи длъжника и други фактори.

какво да правим при запор на заплата

Има суми по отношение, на които не може да се залага запор. Такива са социалните пенсии, болнични, обезщетенията за майчинството и др. Често обаче и тези суми стават обект на запор поради ненавременна и непрофесионална реакция.

Независимо дали възнагражденията, които получавате подлежат на запор или не, своевременната реакция и консултацията с подходящ адвокат Ви гарантират възможно най-сигурната и бърза развръзка на създалата се ситуация.