Давност на задължения към ЧСИ

каква е давността на вземания с изпълнителен лист

В зависимост от вида на вземане и начина, по който се установява е възможно да се приложат 2 вида давностни срокове:

  • кратка, 3-годишна погасителна давност;
  • обща, 5-годишна погасителна давност.

По отношение на това кои задължения се погасяват по кратката и кои по общата давност, препоръчваме консултация с адвокат.

кога започва да тече давностният срок

Когато изискуемото вземане е установено със съдебно решение, като начало на давностният срок се зачита влизането в сила на съдебното решение.

При образуване на заповедно производство за вземания, давностният срок започва да тече с влизане на заповедта за изпълнение.

В зависимост от това дали е подадено възражение, дали това е направено в допустимите от закона срокове или пък длъжникът не е коректно уведомен то и ситуацията може да има най-различни срокове и изходи.

За да предприемете и най-добрата правна защита е важно да се обърнете на време към добър адвокат. Ако имате допълнители въпроси и нужда от професионално съдейсвие, не се притеснявайте да се свържете с нас.