Родителски права и издръжка на дете

Адвокатска кантора Иван Николов извършва консултации, правно съдействие и съдебна защита при спор за родителски права и по дела за издръжка на деца съпруг, низходящи и др. Клиентите на кантората могат да разчитат на пълно разбиране и професионализъм по своите казуси, както и на възможно най-добро разрешение на проблема при възникнал спор за родителски права или издръжка.

Родителски права

Родителски права възникват при деца ненавършили пълнолетие, като те се упражняват от двамата родители, заедно или поотделно и са в интерес на детето. Установяването на родителски права обикновено се уточнява при процедура по развод по взаимно съгласие или развод по исков ред, в случай, че между двамата родители е бил сключен граждански брак.

При неналичието на граждански брак между двамата родители уточняването на родителски права става чрез подаване на молба, в която се излагат фактите и причините, поради които съответният родител иска родителски права над детето.

Единият от родителите може да изиска ограничаване или лишаване от родителски права на другия, в случай че последния няма възможност да полага грижи за детето или с поведението си го застрашава.

При всички случаи на спор съдът трябва да установи мястото на живеене на детето, родителските права на единия родител и режима на взаимоотношения и издръжката на другия родител.

Издръжка на дете

При установяването на издръжка единият от родителите е длъжен да предоставя средства, чрез които да осигурява подходящи условия за нормалното развитие на детето. Размерът на тези издръжки се определя индивидуално, в зависимост от материалните възможности на родителя дължащ издръжка.

Поради факта, че неизплащана издръжка за по-стар период може да се изгуби, своевременното ползване на адвокатски услуги е задължително.

Запиши час за консултация

Направи запитване онлайн