Бракоразводен адвокат София, бракоразводни дела

Адвокатска кантора Иван Николов извършва консултации, представителство и сигурно съдействие при бракоразводни дела. Като част от Семейното право това е една от основните юридически услуги, които извършва кантората. Гарантираме ниски цени, разбиране към клиента и качествени правно-юридически услуги в тази област.

Процесът при развод може да мине много по-бързо и по-лесно, ако подходите още от самото начало към подходящ адвокат.

По самия процес на развод адвокат Иван Николов извършва правно съдействие и съдебна защита при:

Бракоразводни дела – развод по взаимно съгласие

Това е значително по-лекият вариант, при който когато и двамата съпрузи са съгласни да прекратят съществуващият помежду им брак, трябва да бъде подадена молба до съда с искане за развод. В нея не се изисква да се посочат причини за прекратяването на брака. Важни аспекти, които трябва да се уточнят обаче са родителските права и издръжката, ползването на семейното жилище и др.

Бракоразводни дела – развод по исков ред

До развод по исков ред се стига, когато единият от съпрузите иска прекратяване на брачните взаимоотношения, а другият не е съгласен на развод по взаимно съгласие. Тогава съпругът желаещ развод трябва да подаде молба в съда, в която вече ясно са описани причините за искане на развод. С оглед важността на подаваните в молбата аргументи, съдействието на адвокат при този вариант е повече от задължително.

Запиши час за консултация

Направи запитване онлайн